Bliv medlem

Vi dækker de 8 lokalområder Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev-Sandager, Hillerslev-Højrup-Sallinge-Nybølle, Krarup-Espe, Kværndrup-Trunderup, Ringe, Rudme-Herringe og Ryslinge-Fjellerup-Lørup, som tilsammen udgør ’Ringeegnen’.

Midtfyn er dog et mere sigende område for de fleste, hvorfor navnet ’MitMidtfyn’ er valgt. Logoet afspejler de 8 lokalområder, der er forskellige, men bindes sammen og styrkes af fællesskabet.

Bliv medlem:

Medlemsskab er muligt for alle enkeltpersoner, upolitiske foreninger og virksomheder, som vil arbejde for foreningens formålsparagraf. Du behøver ikke at være bosiddende i området.

Hvordan kan jeg blive medlem?

Skriv til medlem@mitmidtfyn.dk med dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf. nr. og e-mail) samt om du ønsker optagelse som enkeltperson eller repræsenterer en forening/virksomhed.

Læs mere om vores Privatlivspolitk

Et medlemskab koster:

kr. 100,- årligt for enkeltpersoner

kr. 300,- årligt for foreninger og virksomheder

Beløbet kan overføres til konto: 9570 13181365 eller via MobilePay: 561868. Husk at anføre dit navn i forbindelse med overførslen.

Hvad får jeg for mit medlemskab?

Som medlem støtter du op og bidrager til foreningens arbejde om at udvikle Midtfyn, fremme samarbejdet mellem foreningens medlemmer, samt promovere vores skønne egn bl.a. på www.mitmidtfyn.dk hvor du kan finde god viden om Midtfyn, lokalområderne, relevante nyheder og spændende arrangementer. Du får ligeledes mulighed for at modtage vores nyhedsbreve omkring arbejdet.

Vi ses i MitMidtfyn!

Bestyrelsen bag MitMidtfyn:

Annette Poulsen (Formand)

Gunnar Landtved (Næstformand)

Max Ravn (Kasserer)

Stefan Mark Pedersen (Sekretær)

Lise-Lotte Liengaard

Anne Mette Vahl-Møller

Lars Bebe

Mit Midtfyn

Her på Midtfyn deler vi en foretagsom tilgang til tingene. Vi har stærke og aktive lokalsamfund med mange ildsjæle. Mangler der noget, så skaber vi det selv. Vi er handlekraftige, og vi har en lyst til at skabe i fællesskab. Vi sætter pris på evnen til at samarbejde og gør en dyd ud af, at vi sammen kan skabe noget større.

Og det er netop med det afsæt at mitmidtfyn.dk er kommet i stand – med opbakning fra de midtfynske lokalråd, Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn.

For vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og arbejde i, og mitmidtfyn.dk, er bare et af midlerne til at give Midtfyn optimal eksponering i samlet forstand.

Kunne du tænke dig at være med i videreudviklingen af mitmidtfyn.dk hører vi meget gerne fra dig.

Tak til alle der har bidraget med tekst eller fotos til hjemmesiden mitmidtfyn.dk

Tine Lorentzen – Tidligere bymægler

Lise Kaltoft – Ryslinge

Mimi Tial – Ringe

Marianne Holm – Midtfyn

Annita Skovbo – Midtfyn

Henning Kristensen – Ryslinge


Vision for Midtfyn/Ringeegnen

Vi vil være en egn, hvor vi er gode sammen, hvor vi samarbejder og får tingene til at ske. Vi vil skabe gode vilkår for at være handlekraftige og give næring til skaberlyst. Vi vil bo et sted, hvor events og andre tiltag kan gro i en stadig lokal ånd, og hvor initiativerne og udviklingen bliver skabt på tværs.

Egnsprofilen

I Midtfyn (Ringeegnen) deler vi en foretagsom tilgang til tingene. Vi har stærke og aktive lokalsamfund med mange ildsjæle, og mangler der noget, så skaber vi det selv. Vi er handlekraftige, og vi har en lyst til at skabe i fællesskab. Det kommer til udtryk i vores uddannelsesinstitutioner, vores rige forenings- og kulturliv og vores driftige erhvervsliv.

”Frihed til fælles bedste” er den Grundtvigske arv, som stadig lever i vores mange fri- og efterskoler, i vores landskendte højskole i Ryslinge og i vores aktive forenings- og virksomhedskultur. Her er der frihed til at handle og tænke samtidig med, at vi har en social bevidsthed og respekt for det fælles bedste.

Vi er ikke bange for at smøge ærmerne op og få noget fra hånden. Det gælder både vores store produktionsvirksomheder, og når der skal skabes festivaler og events. Vores egns virkelystne og aktive foreningsliv skaber grobund for et stærkt lokalsamfund.

Vi sætter pris på evnen til at samarbejde og gør en dyd ud af, at vi sammen kan skabe noget større. Derfor inviterer vi også meget gerne andre med, når vi åbner dørene til vores store kulturevents som Egeskov Marked, Heartland Festival, og når Team Rynkeby cykler mod Paris.

Vi kan gøre kultur og events til en god forretning. Hvert år kommer 200.000 turister fra hele verden til Egeskov Slot, og Team Rynkeby indsamler mange millioner kroner til velgørende formål.

Vi vil markere os nationalt og internationalt som en aktiv egn med særegne events og festivaler, som skabes på tværs af borgere, virksomheder og foreninger.

Potentialet i at få både små og store events og begivenheder til at gro i en stadig lokal ånd, hvor initiativerne og udviklingen kan blive skabt nedefra, er stærkt. For det giver sammenhængskraft og ejerskab, og det er noget, vi ikke vil være foruden på vores egn.

Læs mere om egnsprofilen for vores egn ’Midtfyn’ (Ringeegnen)

www.fmk.dk

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S