Borgerbudget for 2021

Har du et projekt til Borgerbudget for 2021?

Ringeegnen står for afholdelse af kommunens borgerbudget i Ringeegnen for 2021. Der er en pulje på 320.000 kr., som er øremærket projekter, der er udviklet af kommunens borgere. Ringeegnen indkalder nu forslag til borgerbudget 2021, og alle der bor i Ringeegnen kan deltage, det vil sige i Ringe, Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup/Espe, Kværndrup, Rudme og Ryslnge områderne.

Ringeegnen står for afholdelse af kommunens borgerbudget i Ringeegnen for 2021. Der er en pulje på 320.000 kr., som er øremærket projekter, der er udviklet af kommunens borgere. Ringeegnen indkalder nu forslag til borgerbudget 2021, og alle der bor i Ringeegnen kan deltage, det vil sige i Ringe, Gestelev-Heden-Vantinge, Gislev, Hillerslev, Krarup/Espe, Kværndrup, Rudme og Ryslnge områderne.

Mit Midtfyn – Ringeegnens styregruppe sætter følgende rammer.

150.000 kr. til at fremme unges fremtid i Mit Midtfyn.
Med udgangspunkt i skolerne vil vi gerne modne den demokratiske proces ved af bede unge om at deltage med i projekter der vil tiltrække de unge til at bosætte sig i Midt Midtfyn. Perioden for projekter er frem til uge 35 i 2021, som sendes til gunnar@landtved.dk

Andre projekter kan søges med op til 75.000 kr.
med styregruppens ret til at fordele pengene, og at der ikke er en selvfølge med fuld finansiering.
Disse ansøgninger skal være sendt til gunnar@landtved.dk inden udgangen af uge 38, 2021.
Fra uge 40 til 44 skal projekter juridisk godkendes således der ikke er konflikt med kommunalfuldmagten. Husk projekter skal understøtte Faaborg Midtfyn kommunes udviklingsstrategi.

Afstemning i Ringeegnen Mit Midtfyn er uge 45 og 46.

Afstemningen vil komme til at foregå elektronisk. Det vil sige at vi hjælper hinanden med at alle kan være med. Fra IT afdelingen siges det at være således at større byområder korrigeres for indbyggere, således der er en ens vægtning af afstemningen, mellem områderne.

Læs mere om regler mm. vedr. ansøgning til Borgerbudget: www.fmk.dk/om-kommunen/udviklingsprojekter/borgerbudget

Seneste nyheder

Indsend din nyhed

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S