Midtfyns grundfortælling

Midtfyns grundfortælling

Midtfyn og Ringe-egnen er kendt for sin skabertrang og mange ildsjæle i lokalområderne, foreningslivet og erhvervslivet. Et stærkt fællesskab med plads til flere - og med en ambition om at blive flere.

I forlængelse af blandt andet workshop om, hvad Ringe-egnen kan og vil, er MitMidtfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune gået sammen om at udvikle en fælles fortælling for hele egnen. En fortælling det formål at få flere til at få øje på alt det skønne, vi har her, og at få flere til at flytte hertil.

Det er håbet at rigtig mange vil tage fortællingen til sig og bidrage til, at vi med en fælles stærk stemme kan gøre opmærksom på vores skønne egn.

Fortællingen blev lanceret på Foderstoffen d. 18. august (se foto) i bedste stil med midtfynsk hygge og god musik.

Seneste nyheder

Indsend din nyhed

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S

Midtfyns grundfortælling

Midtfyns grundfortælling

Midtfyn og Ringe-egnen er kendt for sin skabertrang og mange ildsjæle i lokalområderne, foreningslivet og erhvervslivet. Et stærkt fællesskab med plads til flere - og med en ambition om at blive flere.

I forlængelse af blandt andet workshop om, hvad Ringe-egnen kan og vil, er MitMidtfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune gået sammen om at udvikle en fælles fortælling for hele egnen. En fortælling det formål at få flere til at få øje på alt det skønne, vi har her, og at få flere til at flytte hertil.

Det er håbet at rigtig mange vil tage fortællingen til sig og bidrage til, at vi med en fælles stærk stemme kan gøre opmærksom på vores skønne egn.

Fortællingen blev lanceret på Foderstoffen d. 18. august (se foto) i bedste stil med midtfynsk hygge og god musik.

Seneste nyheder

Indsend din nyhed

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S