Midtfyns Kunstforening

Generalforsamling i Midtfyns Kunstforening

Midtfyns Kunstforening har afholdt den årlige Generalforsamling og dertil hørende udlodning af indkøbt kunst i 2020.

På grund af Covid-19 og de særlige forhold blev generalforsamlingen i år afholdt på en noget utraditionel måde. Nemlig som et lukket arrangement, hvor alle medlemmer på forhånd var blevet spurgt om at tilkendegive accept af dette og indgive prioriteret ønskeliste til udlodningen. Som dirigent og "lykkefe" deltog Max Ravn.

Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, hvorefter der kunne udloddes kunstindkøb for lidt over 40.000 kr. Den usædvanlige situation til trods, blev det en vellykket udlodning, og flertallet af værkerne gik til 1. prioriteter.
Gevinstliste er herefter udsendt til medlemmer.

Årets indkøb og anden information om Midtfyns Kunstforening kan ses på hjemmesiden midtfynskunstforening.dk

Seneste nyheder

Indsend din nyhed

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S