Mit Midtfyn – Generalforsam.

Mit Midtfyn - Generalforsamling

Onsdag d. 23. marts, kl. 18.00-21.30 på Ringe Bibliotek.

Dagsorden iht. vedtægter og program for aftenen vil blive lagt op på foreningens hjemmeside, www.mitmidtfyn.dk.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Mød op til nogle gode timer, hvor MitMidtfyn også vil være vært for et let traktement, samt have et par gode og spændende indlæg klar.

Tilmelding: Senest onsdag 16. marts på medlem@mitmidtfyn.dk (skriv 'Generalforsamling og dit NAVN' i emnelinjen)

 

Vi glæder os til at se dig.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i MitMidtfyn

Seneste nyheder

Indsend din nyhed

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S