Hvad er Byforum i Ringe?

Byforum er svarende til et lokalråd.

Byforum er Byens Tænketank.

Byforum i Ringe har en lang historie bag sig – og Byforum står bag talrige initiativer til udvikling i Ringe.

Vision:

At fastholde og udvikle Ringe som en attraktiv by at leve i og bosætte sig i.

Mission:

At medvirke til at ideer får lov at spire, søsætte nye initiativer som implementeres til glæde og gavn for byens borgere samt styrke byens kultur- og erhvervsliv, så Ringe/Midtfyn – profileres på den bedst tænkelige måde.

Målsætning:

At være igangsætter i forhold til nye ideer og initiativer, der medfører at Ringe/Midtfyn – er et attraktivt sted at bo og bosætte sig i – samt være en aktiv samarbejdspartner og medspiller i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune, handelsstandsforening, erhvervsforening og kulturelle foreninger.

Byforums aktiviteter:

· Forskønnelse af Ringe med passagekunst, gavlmalerier, insekthoteller m.m.

· Gøre Ringe By mere handicapvenlig

· Ringe som cykelby, herunder kortlægning af cykelruter og bedre skiltning i området

· Borgerbudget

· Deltagelse i lokale events, såsom Heartland, Egeskov Marked, messer på Boltinggaard

· Udarbejdelse af diverse relevante kort – f.eks. med stier, restauranter, passagekunst m.m.

Byforums Koordineringsgruppe, som aktuelt består af:

Max Ravn, formand max.ravn@mail.dk

Annette Poulsen coordinate@live.dk

Marianne Lundgreen klinikhuset.ringe@gmail.com

Jørn Knudsen jk.ringe@midtfyn.net

Jytte Risager jytte@risager.org

Hanne Raunsmed, Planlægger i Faaborg-Midtfyn Kommune – og sekretær i Byforum hanan@fmk.dk

Koordineringsgruppen er en bredt sammensat upolitisk arbejdsgruppe, som består af 7-8 medlemmer. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller en sekretær til rådighed.

Mødeaktivitet:

Koordineringsgruppen mødes ca. hver anden måned.

Derudover afholdes 2 åbne møder for alle borgere i Ringe – nemlig et sommermøde og et julemøde. 

På disse møder bliver der gjort status på Byforums indsatser i Ringe/Midtfyn. 

Møderne tjener også som idémøder til fremtidige aktiviteter, som kan gavne udviklingen i Ringe/Midtfyn.

Aktuelt arbejder Byforum på...

En fortegnelse over godkendte legepladser på Midtfyn.

At forbedre Ringe som cykelby, herunder kortlægning af cykelruter og bedre skiltning i området.

Sammen med lokalrådene på Midtfyn at støtte op om den nye fælles forening – Mit Midtfyn – som skal styrke aktiviteter på Midtfyn og gøre Midtfyn til et endnu mere attraktivt sted at bosætte sig.

Byforum har taget initiativ til oprettelse af Midtfyns Kunstforening, HjerterDameTouren, Søsletteløbet, Liv i Stationen, Vartegn i Ringe, Nytårskur, Velkomstambassadørgruppe

Har du en idé til udvikling i Ringe – så kontakt os gerne.


Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S