Gestelev · Heden · Vantinge

Drømmer du om at blive en del af et mindre lokalsamfund, dyrke dine egne grøntsager og måske have en hest eller to, så kigger du det rette sted. I Gestelev-Heden-Vantinge (GHV) området kan du nemlig få både landsbyidyl og nybyggeri – og her er mange mindre ejendomme og fritidslandbrug med mulighed for hestehold, kødkvæg og frilandsgrise, samt stadigt flere beboere med hjemmearbejdspladser inden for handel, musik og –konsulentbranchen.

I GHV-området bor der i dag omkring 1.100 personer, nogenlunde lige mange i hvert sogn. Men sådan var det ikke tidligere. På et tidspunkt boede der næsten dobbelt så mange i Gestelev som i Heden og Vantinge.

De tre sogne har udviklet sig meget forskelligt de seneste 200 år og ikke mindst de sidste 50 år.

Gestelev voksede frem til sammenlægningen med Ringe Kommune midt i 60’erne. Mange træk fra den gamle landsby er stadigt godt bevaret. Landsbyen er bygget op om et idyllisk gadekær og aktivt forsamlingshus, og det nærmeste opland præges af stråtækte bindingsværksejendomme.

Gennem de sidste 10 år har der igen været en positiv udvikling. Der er bygget omkring 15 huse, og tilflytterne bidrager til mere liv i landsbyen. Den gamle købmandsbutik er blevet erstattet af et nybygget autoværksted, og Vantinge El har etableret sig i Gestelev.

Beboerforening og Forsamlingshus drives nu af en samlet forening for at samle kræfter og begrænse administrationen.

Heden voksede i den samme periode og blev næsten dobbelt så stor fra 1965-1985. Også her er en række unikke landsbytræk bevaret. Erhvervsmæssigt præges Heden af Heden Maskinforretning og af landbrug.

Der er fortsat god tilflytning, og i 2015 havde Heden den højeste ”fødselsrate” i Faaborg-Midtfyn Kommune, i forhold til indbyggertallet – med 6 nyfødte. Aktivitetsmæssigt samler beboerne sig især om fælles arrangementer i forsamlingshuset og på legepladsen. ”Heden City” midt i byen.

Vantinge voksede også meget i perioden 1965 til 1975. Antallet af huse blev mere end fordoblet. Landsbyen er centreret om byens aktivitetsplads og den gamle skole, hvor boligmassen bærer mere præg af parcelhuskvarter end af den oprindelige landsby. Oplandet udgøres derimod af mange husmandssteder og ejendomme, hvor der i dag er hobbybrug. Mange har hestehold og samles om ridesporten. De mange tilflyttere sætter deres store præg på sognet og området.

Vantinge adskiller sig fra Heden og Gestelev ved at have relativt mange arbejdspladser lokalt. I perioder har der været ”ind-pendling” til Vantinge til især Miljøvirksomheden NLM, Heldagsskolen, Vantinge Møbelindustri, -VVS, -Autoværksted, Byggeri-og entreprenørfirmaer, landbrug samt stadigt flere beboere med hjemmearbejdspladser inden for handel, musik og –konsulentbranchen og Vantinge er således i dag bredt dækket mht. arbejdspladser og kompetencer.

Lokalrådet for Gestelev-Heden-Vantinge samarbejder i dag med landsbyklyngen ’Hånden under Midtfyn’, i et tæt ”klyngesamarbejde” med nabosogne og lokalområder, så vi kan støtte hinanden og skabe et større fællesskab med mulighed for fortsat at kunne realisere ’det gode liv på landet’.

Find mit Midtfyn på de sociale medier

Her kan du læse mere om hvad der sker på Midtfyn.

Mit Midtfyn

Samler og skaber fællesskab

for hele egnen


Design: Mark & Storm Grafisk A/S